Wat Calefax Rietkwintet doet met muziek

Wat Calefax Rietkwintet doet met muziek

Calefax beziet de muziekgeschiedenis als het smoelenboek van de grote sociëteit der componisten. Of ze nou werken aan een middeleeuws hof of jazzrockinvloeden gebruiken in hun composities, altijd kunnen ze elkaar tegenkomen in de garderobe of toiletten, aan de bar of het biljart, waarbij wederzijdse uitwisseling niet uitgesloten is. Waar normaal gesproken een componist alleen beïnvloed kan worden door een oudere componist of tijdgenoot, is dat bij Calefax niet per se zo: alle gespeelde muziek wordt namelijk opnieuw vormgegeven door één van de leden, zodat het kan gebeuren dat een stuk van Bach een licht impressionistisch karakter krijgt of Mozart gaat swingen. Na 25 jaar arrangeren van muzikale meesterwerken uit achthonderd jaar muziek zijn de leden van Calefax meesters geworden in de kunst van het instrumenteren voor hun rietkwintet. Calefax-arrangementen kunnen nieuw licht werpen op het origineel en leiden tot onvermoede muzikale verbanden.

Het uitvoeren van muziek die niet oorspronkelijk voor blazers geconcipieerd was, kan ook op een andere manier voor nieuwe inzichten zorgen. Denk aan vocale muziek, waarbij het weglaten van de tekst de muzikale constructie beter hoorbaar maakt, of zonder de belemmeringen van de menselijke stem de muziek meer kan gaan stromen. Of denk aan muziek voor piano, waarbij de verschillende muzikale lagen bloot komen te liggen, wat grote voordelen kan hebben bij met name fuga’s en andere contrapuntische muziek.

Het arrangeren en het daaraan vooraf gaande bestuderen en analyseren van muziek en zijn achtergrond heeft als resultaat dat de musici van Calefax de muziek van binnenuit, dus vanaf de stoel van de componist, leren kennen en dat heeft gevolgen voor de uitvoering ervan. Er wordt gedacht als componist en minder als uitvoerder. Komt een levende componist met een nieuw stuk, dan gebeurt het dan ook niet zelden dat de leden geraadpleegd worden voor instrumentatievraagstukken, eenvoudigweg omdat ze de materie (het rietkwintet) meer dan wie ook beheersen, daar elk van de leden weet hoe het is om verantwoordelijk te zijn voor de noten.

Bij Calefax is klassieke muziek niet langer klassiek – alle muziek ondergaat een transformatie. Vergelijk het met het werk van een professionele kok; die zal een Boeuf Bourguignon – een lastig te bereiden klassieker uit de Franse keuken – nooit in zijn traditionele vorm op de menukaart zetten, maar er zijn eigen draai aan geven waardoor het gerecht een nieuwe smaakervaring biedt. Dat is wat Calefax doet – een nieuwe ervaring bieden.

meer lezen

Geachte heer Bach,

Geachte heer Bach, In de afgelopen decennia heb ik, bij het bestuderen en bewerken van uw muziek, zoveel vragen verzameld dat ik, zou het mij vergund zijn om eens een middagje met u door te brengen, niet zou weten waar te beginnen.

Lees meer

About my teaching

I only started teaching when I was 47, following a request by the Royal Conservatoire The Hague. Until then, I had always considered myself too young to teach.

Lees meer

Strijkkwartet voor het hele gezin

In 2007 zag ik voor het eerst Pixar’s animatiefilm Ratatouille, waarin de Parijse rat Remy er in slaagt om de keuken van een bekroond restaurant over te nemen en succesvol te runnen.

Lees meer

Over arrangeren en hercomponeren

In Calefax wordt veel gediscussieerd. Dat begon al toen we nog maar net op het conservatorium zaten, als gymnasiastenclubje dat zich eigenlijk te goed voelde voor de Hbo-opleiding.

Lees meer

Bach Suites for saxophone

The path to this recording was long, windy and fascinating. It started with the awareness that the cello suites provide exceptional playing material for saxophonists.

Lees meer

Bach Suites voor saxofoon

De weg naar deze opname was lang, bochtig en interessant. Het begon vanuit het besef dat de suites zulk subliem speelmateriaal vormen voor saxofonisten.

Lees meer

Zingen in het toilet

Ergens in het najaar van 1997 stond ik te plassen in een urinoir. Naast me stond Frans Brüggen te plassen, in een ander urinoir.

Lees meer

Bach Partitas for saxophone

Even before I entered conservatory, it was clear there was one composer who stood head and shoulders above the rest: Johann Sebastian Bach.

Lees meer

Bach Partitas voor Saxofoon

Nog voordat ik naar het conservatorium werd het mij duidelijk dat er één componist was die boven alle andere verheven was: Johann Sebastian Bach.

Lees meer

Paganini plus

Paganini Plus is the follow-up of Paganini Caprices for Saxophone. This new collection I gathered and arranged in the last few years for performances with Hans Eijsackers.

Lees meer

Paganini plus

Paganini Plus is de opvolger van Paganini Caprices voor saxofoon. Deze nieuwe collectie heb ik de afgelopen jaren verzameld en gearrangeerd voor optredens met Hans Eijsackers.

Lees meer

delen