Instrumentations – Arrangements – Compositions

Instrumentations – Arrangements – Compositions

I studied composition for 3 years with Tristan Keuris and Ton Lambij. I did not graduate because I quit in an early stage. At the time I was busy performing with and arranging music for Calefax. Creating new music requires time that I did not have or wanted to invest. Arranging is faster & easier…

I see an arrangement as a new conception of an older musical idea. Staying true to the original musical message with new instrumental means, it should give way to new aspects of the composition that were hidden in the original instrumentation, usually as the result of that instrumentation. Even the simple deed of redistributing lines or parts in what we call an instrumentation can shed new light on a piece. Most arrangements that I view from other arrangers are simply that – an instrumentation. But a real arrangement can deliver much more: a new composition, based on the original idea, now truly dedicated to the new instrumentation, without being slavishly true to the original notes, because they were meant for other instruments!

In other cases my work goes beyond that, and the original musical message becomes so blurred that out of the original music a truly new expression emerges in the form of a new piece. The next step of course is an entirely new composition. But even that can be disputed. How original can we be, bombed as we are daily with omnipresent music and immersed as we are in a great musical tradition? Therefore I see the sequence Instrumentation – Arrangement – Composition as a continuum. There are no dividing lines. A good composition is all that counts.

more to read

Geachte heer Bach,

Geachte heer Bach, In de afgelopen decennia heb ik, bij het bestuderen en bewerken van uw muziek, zoveel vragen verzameld dat ik, zou het mij vergund zijn om eens een middagje met u door te brengen, niet zou weten waar te beginnen.

Read more

About my teaching

I only started teaching when I was 47, following a request by the Royal Conservatoire The Hague. Until then, I had always considered myself too young to teach.

Read more

Strijkkwartet voor het hele gezin

In 2007 zag ik voor het eerst Pixar’s animatiefilm Ratatouille, waarin de Parijse rat Remy er in slaagt om de keuken van een bekroond restaurant over te nemen en succesvol te runnen.

Read more

Over arrangeren en hercomponeren

In Calefax wordt veel gediscussieerd. Dat begon al toen we nog maar net op het conservatorium zaten, als gymnasiastenclubje dat zich eigenlijk te goed voelde voor de Hbo-opleiding.

Read more

Bach Suites for saxophone

The path to this recording was long, windy and fascinating. It started with the awareness that the cello suites provide exceptional playing material for saxophonists.

Read more

Bach Suites voor saxofoon

De weg naar deze opname was lang, bochtig en interessant. Het begon vanuit het besef dat de suites zulk subliem speelmateriaal vormen voor saxofonisten.

Read more

Zingen in het toilet

Ergens in het najaar van 1997 stond ik te plassen in een urinoir. Naast me stond Frans Brüggen te plassen, in een ander urinoir.

Read more

Bach Partitas for saxophone

Even before I entered conservatory, it was clear there was one composer who stood head and shoulders above the rest: Johann Sebastian Bach.

Read more

Bach Partitas voor Saxofoon

Nog voordat ik naar het conservatorium werd het mij duidelijk dat er één componist was die boven alle andere verheven was: Johann Sebastian Bach.

Read more

Paganini plus

Paganini Plus is the follow-up of Paganini Caprices for Saxophone. This new collection I gathered and arranged in the last few years for performances with Hans Eijsackers.

Read more

Paganini plus

Paganini Plus is de opvolger van Paganini Caprices voor saxofoon. Deze nieuwe collectie heb ik de afgelopen jaren verzameld en gearrangeerd voor optredens met Hans Eijsackers.

Read more

share